O nas

Fundacja Mathesianum to organizacja non-profit. Jej celem jest wspieranie rozwoju ludzi młodych i aktywnych (głównie studentów Wrocławia). Fundacja promuje i dofinansowuje działalność edukacyjną, społeczną, obywatelską i kulturalną a także wspiera działalność duszpasterstw akademickich. Mathesianum realizuje swoje cele dzięki osobom i instytucjom, które bezinteresownie wspierają jej inicjatywy oraz ze środków prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Fundacja wspiera rejony najuboższe poprzez dofinansowanie działań edukacyjnych i kulturotwórczych, szczególnie w Afryce Środkowej (fundowanie środków transportu, np. rowery, motory dla dojeżdżających do miejsc edukacji i podręczników akademickich dla studentów). W najbliższych planach Fundacja będzie organizowała i wspierała finansowo edukację studentów z Senegalu na terenie Polski.

Fundacja promuje zgodne życie muzułmanów i chrześcijan ukazując harmonię tych dwóch społeczności na przykładzie społeczeństwa Senegalskiego w Afryce Środkowej.

 

Fundacja wspiera i prowadzi miejsca spotkań, głównie studentów z różnych kierunków studiów i różnych uczelni, tworząc platformę integracji różnych środowisk edukacji na poziomie akademickim (Wrocław, pl. bp. Nankiera 17a).

 

Stały projekt Fundacji Mathesianum to portal internetowy 2RYBY.PL, którego misją jest poszerzanie świadomości społecznej oraz budowanie cywilizacji opartej na Miłości, poprzez dawanie polskojęzycznym odbiorcom na całym świecie dostępu do wiedzy (w tematach: rozwój osobisty, duchowość, relacje międzyludzkie, wychowanie dzieci), poprzez portal 2ryby.pl i kanał na YouTube z krótkimi, wysokiej jakości filmami, które są realizowane z udziałem autorytetów z tych dziedzin.